/ / 2 Плащане при Checkout - Показване на заглавието на продукта в изглед на кошницата - 2проверка

Плащане по 2Checkout - Показване на заглавието на продукта в изглед на каре - 2подписване

Въведох опцията 2Checkout Hosted Paymentна моя сайт и сега искам да видя заглавието на продукта в кошницата на 2Checkout. Мога да видя Totals само в момента. Предавам всички необходими параметри, като например:

input type="hidden" name="li_0_type" value="product"

input type="hidden" name="li_0_name" value="Currency Automatic Switcher plugin for VirtueMart"

input type="hidden" name="li_0_quantity" value="1"

Но все още не мога да видя заглавието на продукта. Свързах се с подкрепата им - без резултат.

Как мога да покажа заглавията на продуктите?

Отговори:

0 за отговор № 1

Следното трябва да ви помогне да постигнете показването на имената на продуктите при плащане:

<form action="https://www.2checkout.com/checkout/purchase" method="post">
<input type="hidden" name="sid" value="XXXXXXXXX">
<input type="hidden" name="mode" value="2CO">
<input type="hidden" name="li_0_type" value="product">
<input type="hidden" name="li_0_name" value="Currency Automatic Switcher plugin for VirtueMart">
<input type="hidden" name="li_0_quantity" value="1">
<input type="hidden" name="li_0_price" value="1.00">
<input type="hidden" name="li_0_tangible" value="N">
<input name="submit" type="submit" value="Checkout" >

Моля, заменете sid параметъра X с действителния номер на профила си в 2Checkout.