/ Имам нужда от 2D костен двигател за JavaScript - 2d, javascript

Имам нужда от 2D костен двигател за JavaScript - 2d, javascript

Търся начин да дефинирам система за акумулиране на кости, имам нужда от основна, тъй като целта ми е да я приложим за обратна кинематика, подобно на Flash.

Желаната характеристика е, че: мога да поставя кости (като позиция в 2D, дефинирана от 2 точки), всеки от които има идентификатор. Така че мога да направя анимация на базата на рамки, т.е.:

["l_leg", [10, 0],[ 13,30 ] ] ["r_leg", [30, 0 ], [13, 30] ] //Frame 1 (standing)
["l_leg", [10, 0],[ 13,30 ] ] ["r_leg", [35, 30], [13, 30] ] //Frame 2 (lifting right leg)
...

Аз съм уверен, че определям Стави не е необходимо.

В lib може да бъде lib в Ruby, тъй като мога да го пристанището на JS, но ако в JS вече е по-добре :)

Отговори:

1 за отговор № 1

UPDATE: отхвърлен за дълго време.

Аз разработвам моята собствена: http://github.com/flockonus/javascriptinmotion


0 за отговор № 2

виждам Уикипедия: Експресна аниматор.

Първи резултат за Google: javascript скелетна.