/ / Импортиране на проект ZXing в Eclipse - иронизиране, затъмнение, импортиране, zxing

Импортиране на проект ZXing в Eclipse - Android, затъмнение, импортиране, zxing

Опитвам се да импортирам проекта ZXing в Eclipse,

http://code.google.com/p/zxing/

след това ръководство

http://knol.google.com/k/alec-go/modifying-the-android-barcode-scanner/2vd5zn6va2fqd/2#

Но нещо се обърка. Не мога да отстранявам грешки или да стартирам приложението, защото във всеки клас това импортиране липсва

import com.google.zxing.client.android.R;

Знам, че файлът R трябва да бъде генериран чрез изграждането на проекта, но сградата просто не прави нищо. Търсих решение за часове, но не можах да направя нищо.

Очевидно вече се опитах да изчистя проекта ...

Отговори:

0 за отговор № 1

Трябва да изградите проекта със SDK за Android, независимо дали на командния ред с ant или чрез Eclipse. Тогава R.java ще бъдат генерирани за вас.