/ / Промяна на потребителската парола чрез използване на woocommerce rest api в Android - Android, wordpress, woocommerce-rest-api

Промяна на потребителската парола чрез използване на woocommerce rest api в Android - Android, wordpress, woocommerce-rest-api

Аз използвам woocommerce почивка API за изграждане на електронна търговия Android приложение.

Искам да внедря паролата за промяна, използвайки woocommerce почивка API, имам връзка тази връзка

https://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/ но не работи.

Как мога да внедря промяна на паролата?

Отговори:

0 за отговор № 1

Имах същия проблем, използвайки Ionic3 за изграждане на приложение с woocommerce като backend.

Следният код работи за мен, но трябва да намерите начин да разберете идентификационния номер на клиента.

updateCustomer(){
this.customer.id=YOUR_CUSTOMER_ID;
this.customer.password = NEW_PASSWORD;
this.WooCommerce.putAsync("customers/" + this.customer.id, {customer: this.customer}).then((res)=>{
if(JSON.parse(res.body).customer){
console.log("customer updated");
}
}, (err)=>{
console.log(err.body)
})
}