/ / Importe QR изображение от галерията и да го сканирате с помощта на zxing библиотека 2.0 [затворен] - android, zxing

Importe QR изображение от галерията и да го сканирате с помощта на zxing библиотека 2.0 [затворен] - android, zxing

Как да сканирате QR кодови изображения от галерията. Използвам библиотеката Zxing за сканиране на QR кода.

Отговори:

0 за отговор № 1

Трябва ви Баркод скенер + за декодиране на файлове.