Въпрос за интеграцията на ZXing - Android, zxing

Искам да интегрирам ZXing в моя проект като lib и не искам потребителите ми да изтеглят приложението за баркод скенер от Google Play ...

Прочетох много неща в Google, но не мога да интегрирам ZXing 2.3.0 в моя андроиден проект.

Може ли някой да ми помогне?

Отговори:

1 за отговор № 1

Моля, проверете тази библиотека - https://github.com/embarkmobile/zxing-android-minimal, Той предлага минимална настройка на ZXing, която да включвадиректно в приложението ви, без да е необходимо да изтегляте приложението за баркод скенер от Google Play. Той е лесен за използване и е достъпен като зависимост за Gradle и Maven (няма нужда да се създава оригинална ZXing библиотека от източници, както се предлага в друга тема).