/ / Как да сканираме баркода на формат PDF 417, използвайки zxing приложение в Android? - андроид, андроид-намерение, zxing, баркод-скенер

Как да сканираме баркода на формат PDF 417, използвайки zxing приложение в Android? - андроид, андроид-намерение, zxing, баркод-скенер

Как да сканирам баркода на формат PDF417? Трябва ли да преминавам към екстремни усилия? (Забележка: Приложението за баркод на Zxing вече е инсталирано на моето устройство). Моля, помогни ми. Ето моя код за използване на баркод скенер Zxing от приложението си, използвайки намерение

 Intent intent = new Intent("com.google.zxing.client.android.SCAN");
intent.setPackage("com.google.zxing.client.android");
intent.putExtra("SCAN_MODE", "PRODUCT_MODE");
startActivityForResult(intent, MY_ACTIVITY_CONSTANT);

Отговори:

2 за отговор № 1

"PRODUCT_MODE" никога няма да работи, тъй като PDF417 не е продуктов баркод формат. Вместо това трябва да зададете "SCAN_FORMATS" в "PDF_417". Вероятно ще ви е трудно да сканирате PDF417 изобщо. Баркод скенер + ще го четат по-добре и ще реагират на тези намерения.