/ / Android: достъп до ресурсите на приложението след стартиране на детската активност - Android, ресурси

Android: достъп до ресурсите на приложението след стартиране на детската активност - Android, ресурси

Имам приложение за Android, което стартирадете Дейност при определени ситуации. Както приложението, така и активността са под моя контрол - написах източника и за двата вида и заложих ресурси за двете приложения / дейност в основната папка за приложения на Android.

Това, което забелязвам, е, че ресурсите в класа ми не са достъпни за детската активност. Класовете за детска активност са в друг клас клас от основното приложение.

Моята молба / детска дейност е технически част от едно приложение, така че защо нямам достъп до ресурсите в часовете за детска активност?

Някакви идеи? Благодаря!

Отговори:

1 за отговор № 1

Трябва да се уверите, че не сте внесли. И ако сте го изтрили и import <the main package name>.r

така че в моя ап се нарича моят основен пакет

nz.thsmartlemon.test1

и втората ми е

nz.thesmartlemon.test2

във всички дейности, които искам import nz.thesmartlemon.test1.R


Eclipse обича да прави това автоматично, когато опитате да препратите генерирания файл R, когато не е бил генериран.