/ / Magento: .htaccess файлове - apache, .htaccess, magento

Файлове за Magento: .htaccess - apache, .htaccess, magento

Аз работя в Magento Community Edition версия 1.7.0.2. Бих искал да знам, как са там две .htaccess файлове в моята инсталация, една в основната директория на magento, и още една в директорията на app magento точно под нея коренната директория на magento?

На моята система първото е с дължина 209 реда, докато втората съдържа само две директиви.

Може ли някой да обясни как има два файла вместо една. Дали са анализирани или само един от тях?

Отговори:

1 за отговор № 1

Нормално всеки файл .htaccess paresed, защото може да се използва допълнително.

Последният файл с .htaccess може да презапише или да подобри тези, които са предишни.


0 за отговор № 2

Файлът .htaccess в приложението / се използва, за да "откаже" целия достъп до всеки файл под приложението. Без това някой можеше да има достъп http://yourdomain.com/app/etc/local.xml и да видите вашите данни от базата данни, наред с други лоши неща. Подобен файл трябва да присъства и в var /, както и (за да се предотврати преглеждането на дневници и т.н.)


0 за отговор № 3

Изтрийте съществуващия файл и опитайте да добавите нов .htaccess файл по подразбиране

Файл по подразбиране за htaccess на Magento