/ / disable търсене на .htaccess файл в поддиректории чрез .htaccess в root - apache, .htaccess

деактивиране на търсенето на .htaccess файл в поддиректории чрез .htaccess в root - apache, .htaccess

Възможно ли е да изключите търсенето.htaccess файл в поддиректории, когато знам, че ще ми трябва само .htaccess в основната директория? Знам, че може да се направи с "AllowOverride None", когато имате достъп до конфигурационния файл на сървъра. Но мога ли да направя това и с моя .htaccess файл в корен?

Отговори:

2 за отговор № 1

Не. Трябва да се направи вътре в <Directory> директивата, която може да съществува само вътре в основните конфигурационни файлове.