/ / Ще забраните ли още да се запишат в Apache лог файл? - apache, drupal, robots.txt

Дали Drupal robots.txt ще бъде забранено да се записва в дневника на Apache? - apache, drupal, robots.txt

Аз създадох някои правила в robots.txt за определен агент за моя Drupal уебсайт.

Имам въпрос. Когато този агент се опитва да осъществи достъп до уебсайта, този достъп все още ли ще бъде регистриран в моя файл на Apache Access_log?

Отговори:

1 за отговор № 1

Disallow в robots.txt технически не предотвратява достъпа на потребителските агенти до уебсайта ви. Всеки потребителски агент решава дали иска да изпълни вашето robots.txt или не.

По подразбиране Drupal не прави нищо със съдържанието на вашия файл robots.txt, а съдържанието на robots.txt въобще не засяга регистрационните файлове на сървъра.