/ / Получете заразени сайтове чрез Google Инструменти за уеб администратори api-api, google-webmaster-tools

Получете заразени със зловреден софтуер сайтове чрез Google Apps - api, google - webmaster - tools

имаме уебсайт с милиони страници. някои страници съдържат "горещи връзки". ако има проблеми с целевия сайт, виждаме предупреждение за злонамерен софтуер в Google Webmaster Tools.

Възможно ли е да получите пълния списък от заразени страници със злонамерен софтуер чрез Google Инструменти за уеб администратори?

Отговори:

0 за отговор № 1

Вие бихте искали да използвате api за безопасно гледане, а не за уеб администратор (въпреки че можете да получавате известия за съобщения чрез уеб администратори).

Налице е справедлив лимит на използване от 10 000 URL адреса на ден, но можете да го увеличите безплатно, като се свържете с тях (или създайте скрипт до 10 000 и продължете в 24 часа).

https://developers.google.com/safe-browsing/