/ / пътна карта на сайта има специфична стойност - c #, asp.net, карта на сайта

пътната карта на сайта има специфична стойност - c #, asp.net, карта на сайта

Имах проблем в пътя на картата на сайта Имах навигационна лента, която отнема от пътя на картата но аз искам сайта карта пътя такт стойност от страницата като продукт също така как мога да премахна подчертава в пътя карта на сайта

тази моя карта на сайта ми:

<asp:SiteMapPath ID="SiteMapPath1" runat="server" RenderCurrentNodeAsLink="True"
ForeColor="White">
<PathSeparatorStyle ForeColor="White" />
<NodeStyle ForeColor="White" />
<RootNodeStyle ForeColor="White" />
</asp:SiteMapPath>

Отговори:

0 за отговор № 1

За пътя на сайта, който да вземе стойността на страницата самода го включите в сайта си. Но ако желаете тя да има динамична стойност, тогава предположим, че трябва да напишете свой собствен sitemapprovider. Всъщност днес се опитвам да намеря подобно решение ...

И за да предотвратите подчертаването, създайте Css свойство за стила на възела и в рамките на дефиницията на CSS класа, зададена текстова декорация: няма;

<style type="text/css">
.style1
{
text-decoration: none;
}
</style>

и добавете този стил към възела:

<NodeStyle CssClass="style1" Font-Bold="True"/>