/ / Динамична карта на сайта - c #, asp.net, карта на сайта

Динамична карта на сайта - c #, asp.net, карта на сайта

Искам реален пример за динамична карта на сайта да я вземе стойността от базата данни

Отговори:

0 за отговор № 1

Трябва да създадете персонализиран доставчик на карта:

http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163657.aspx

За реалния пример, който търсите, предлагам на Google: Sitemap от база данни asp.net