/ / Оставете еврейските букви в

Позволявайте на еврейските букви в regex - c #, asp.net, regex, unicode

Работя с C # и ASP.NET, а в уеб приложението си имам текстово поле за регистрация, където позволих на потребителя да въвежда само букви с тази регенерация:

Regex.IsMatch(to_check, @"^[a-zA-Z]+$")

Искам да позволя и еврейски писма. Аз бих позволил Unicode, но искам само писма от еврейски да бъдат на разположение.

Надявам се да помогнете, благодаря!

Отговори:

5 за отговор № 1

Можете да добавите класа на символите Unicode, наречен еврейски p{IsHebrew} към вашия персонализиран клас:

 Regex.IsMatch(to_check, @"^[a-zA-Zp{IsHebrew}]+$")

Ето пълен списък с такива наречени класове, поддържани от .NET regex engine.