/ / Възможно ли е да използвате ванилови CSS файлове в Magento 2 чрез детска тема? - css, magento, magento2, magento-2.0

Възможно ли е да използвате ванилови CSS файлове в Magento 2 чрез детска тема? - css, magento, magento2, magento-2.0

Разбирам, че е създадена, за да компилира безпроблемни файлове, но аз наистина исках да добавя ванилови CSS файлове по хубав начин.

Отговори:

1 за отговор № 1

Да, това е абсолютно възможно. По-малките файлове просто се компилират в css в директорията на кръчма. За да добавите свои собствени статични css файлове, ще ги поставите в css директорията (/ app / design / frontend / {vendor} // templates / sun / web / css) и те ще бъдат достъпни точно както всеки по-малко компилиран css файл.

В зависимост от конфигурацията ви в магнетофон може да се наложи да изпълните първо bin/magento setup:static-content:deploy от главната директория на вашата magento инсталация.