/ / Как да направите фиксиран topbar в Foundation 6.2? - css, twitter-bootstrap, css3, zurb-foundation, zurb-foundation-6

Как да направите фиксиран topbar в Фондация 6.2? - css, twitter-bootstrap, css3, zurb-foundation, zurb-foundation-6

В twitter bootstrap фиксиран клас се използва за създаване на фиксиран topbar, какъв е еквивалентен начин в Foundation 6.2?

Отговори:

0 за отговор № 1

Фондация Zurb 6 леко лепкаво меню:

<div style="height:999px;">
<div data-sticky-container>
<div id="widemenu" class="top-bar" data-sticky data-options="marginTop:0;" style="width:100%;height:50px;">
<div class="top-bar-title menu-text"><a href="#">Title Here</a></div>
</div>
</div>
</div>
<script>$(document).foundation();</script>