/ / Customization на бутоните в основата на Zurb - css, ruby-on-rail, sass, zurb-foundation

Персонализиране на бутоните в основата на Zurb - css, ruby-on-rail, sass, zurb-foundation

Рамка: Руби на релси.

Вмъкнах този код в: foundation_and_overrides.scss

.button-facebook {
$bg: #000;
@include button($bg);
}

Това ми дава тази грешка:

Sass :: SyntaxError at / Не може да добавите число с единици (0.0625em) към a цвят (# f1f1f1).

Как да персонализирате променливата $ bg в фондацията на ZURB?

Отговори:

1 за отговор № 1

Предполагам, че този въпрос е за фондация Zurb 4.

Според документа на фондация "Зурб" 4, button() mixin взема шест аргумента, и цветът на бутона е вторият аргумент. Затова можете да зададете цвета на бутона, както следва:

@import "foundation/components/buttons";
.button-facebook{
$bg: #000;
@include button($button-sml, $bg, false, false, false, false);
}

Първият агрегат е подложката на бутона, която можете да използвате $button-tny, $button-sml, $button-med, $button-lrg, emCalc(NNNpx), или каквото и да е.

вижте документа на фондация Zurb 4 за повече подробности:

http://foundation.zurb.com/docs/components/buttons.html