/ / Фондация 5 не е завършена - css, sass, zurb-foundation

Фондацията 5 не е завършена - css, sass, zurb-foundation

Ще хвърля главата си срещу стената и бих оценил някаква помощ.

Напоследък, когато създавам фондационен проект (или който и да е съществуващ проект), внасям всички фондации с:

@import "settings";
@import "foundation";

Въпреки това, когато компилирам SCSS с компас, няма да внесе цялата основа. В края на краищата:

../bower_components/foundation/scss/foundation/components/_visibility.scss */
../bower_components/foundation/scss/foundation/components/_offcanvas.scss */
../bower_components/foundation/scss/foundation/components/_icon-bar.scss */

и свързания CSS в моя последен app.css, но не се внасят други.

Отговори:

7 за отговор № 1

Sass 3.4.0 въведе обратно несъвместима промяна в index() функция, която фондацията използва широко, за да определи дали тя трябва да генерира стилове. Това е отбелязано в Sass changelog:

index () сега връща null, а не false, ако стойността не е намерена в списъка.

Фондацията не е актуализирана, за да бъде съвместима с 3.4, така че ще трябва да се откажете до Sass 3.3.x дотогава.

Вижте също: