/ / Добавяне на карта на сайта в Django 1.10.7 - django, django-urls, django-sitemaps

Добавяне на карта на сайта към Django 1.10.7 - django, django-urls, django-sitemaps

Имам проблеми с настройката на Django за генериране на карта на сайта.

Добавих следното към моя файл с настройки

"django.contrib.sites",
"django.contrib.sitemaps",

и в моя файл с URL адреси имам следното:

from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin

from ames import views

from cms.sitemaps import CMSSitemap

admin.autodiscover()

urlpatterns = [
url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
url(r"^contact/", include("contact.urls")),
url(r"^news/", include("news.urls")),
url(r"^sitemap.xml$", "django.contrib.sitemaps.views.sitemap", {"sitemaps": {"cmspages": CMSSitemap}}),
url(r"^$", views.home),
url(r"^", include("cms.urls")),
]

При внедряването на тези поправки получавам следната грешка в сайта:

TypeError at /sitemap.xml/
view must be a callable or a list/tuple in the case of include().

Всички мисли биха били добре дошли.

Изменен файл urls.py:

from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin
from cms.sitemaps import CMSSitemap
from django.contrib.sitemaps.views import sitemap
from ames import views

admin.autodiscover()

urlpatterns = [
url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
url(r"^contact/", include("contact.urls")),
url(r"^news/", include("news.urls")),
url(r"^sitemap.xml$", sitemap, {"sitemaps": {"cmspages": CMSSitemap}}),
url(r"^$", views.home),
url(r"^", include("cms.urls")),
]

Отговори:

0 за отговор № 1

опитай:

from django.contrib.sitemaps.views import sitemap

# you code
url(r"^sitemap.xml$", sitemap, {"sitemaps": {"cmspages": CMSSitemap}}),

и премахнете

url(r"^sitemap.xml$", "django.contrib.sitemaps.views.sitemap", {"sitemaps": {"cmspages": CMSSitemap}}),

цялата информация за решението е в грешка view must be a callable or a list/tuple in the case of include()