Джанго и дати в UTC - django

Използвам Джанго с USE_TZ настроен на True, Аз също си поставям TIME_ZONE, Работата е, че datetimes се съхраняват в DB в UTC (-2 часа до моята часова зона). Но когато отпечатам датата на шаблона, все още е в UTC.

Как мога автоматично да кажа на Джанго да отпечата времето в местната часова зона (което трябва да е по подразбиране).

Използвам MySQL и датата е запазена като 2016-09-20 22:00:00 кое е 2016-09-21 00:00:00 в моята местна часова зона.

Благодаря.

Отговори:

0 за отговор № 1

Можете да получите местното време, като използвате пакети Arrow и DateTime. И можете да използвате стрелката, за да конвертирате дата и час във вашите изисквани формати. Инсталирайте стрелката във вашето virtualalenv, като използвате команда pip.

import arrow
import datetime

today = arrow.utcnow().to("Asia/Calcutta").format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss")
"2016-09-13 15:57:38"

Посетете нашия блог, за да научите повече за стрелката и процедурата за инсталиране https://micropyramid.com/blog/python-arrow-to-show-human-friendly-time/