/ / Докер на Windows и django - django, windows, docker

Докер на Windows и джанго - джанго, прозорци, докер

Имам докер на Windows и Ubuntu контейнер икогато стартирам django сървър там не мога да го видя в моя браузър под 127.0.0.1.Аз създадох докер контейнер с изложени експонати.Когато създадох nginx изображение можех да видя nginx страница в моя браузър.Защо не мога да видя django страница? Гледам моите контейнери, виждам портове 0.0.0.0:80-> 80/tcp до моя контейнер

Отговори:

0 за отговор № 1

Мисля, че проблемът ви не е свързан с докера, тъй като вашето изображение nginx работи. Може ли да влезете в контейнера си, като използвате bash и изпълнявате wget или curl на местния хостинг?

Ако видите страницата си (или html), това вероятно е проблем на докера. Ако не проверите конфигурацията на django.

Моля, публикувайте вашите Dockerfile и точната команда за изпълнение на докер, която използвате.

за разбирането