/ / празен идентификатор след запаметяване на модела в базата данни - django

празен идентификатор след запазване на модела в база данни - django

Имам модел "Изображения", който има

 imageID = models.IntegerField(primary_key=True, editable=False)

Тогава правя:

newimage = Images(status=1, createDateTime=datetime.now(), User=user)
newimage.save()

След това се опитвам да извлека ImageID с помощта на newimage.imageID, но е празен. Дори след като редът беше добавен към базата данни.

Някакви идеи?

Отговори:

3 за отговор № 1

Използвал си един IntegerField, а не като AutoField, което означава, че отговаряте за товакато зададете стойността сами по себе си, вместо да позволите на базата данни да го направи. Имате ли такъв код? Ако не, защо сте използвали това поле? Защо не просто да използвате полето за автоматично идентифициране?


0 за отговор № 2

Ако използвате MSSQL сървър, можете да зададете стойността по подразбиране на първичния ключ на NEWSEQUENTIALID () и типа данни да е UNIQUEIDENTIFIER.