МоделКоицеФилд в Джанго - Джанго

Използвал съм ModelChoiceField за един от подадените в ModelForm:

class PackageModelForm(ModelForm):
packageName = forms.CharField(max_length=128, label="Name", error_messages=     {"required": _(u"Please enter Package Name")})
vehicleModelId = forms.ModelChoiceField(label="Model",queryset=VehicleModels.objects.order_by("name").all())
type_id =forms.ModelChoiceField(label="Package Type",queryset=Package_type.objects.order_by("name").all())
amount = forms.RegexField(regex="^([0-9]*)$",  label="Amount (in rupees)" , max_length=10, required=True, error_messages={"required": _(u"Enter Amount"), "invalid": _(u"Enter a valid Amount.")})class Meta:
model = Packages
exclude = ("status","register", "organizationId")

тук type_id е чужд ключ към друг модел, наречен "Пакети"

но тук type_id filed показва опциите за избор като "object_type_type" в падащото поле instaed на "airpot", "railwaystation"

как да покажете стойностите на обекта като "Летище", "Railwaystation" .....

Отговори:

2 за отговор № 1

вероятно сте забравили да зададете функцията Unicode:

class Packages(models.Model):
# fields...

def __unicode__(self):
return self.name