/ / Интериор.ПатентнаТинтАнд Шайд Имот - excel, vba, xlsx

Интериор.ПатентнаТинтАндШейд Имот - excel, vba, xlsx

Аз работя върху Excel листове с голям размер наданни, базирани на клетъчни модели. Опитвам се да прочета стойностите на тези клетъчни модели и да ги запазя в друг лист. Но не мога да го направя, тъй като няма налична функция за това в Excel. Моля помогнете.

Отговори:

0 за отговор № 1

Според заглавието ви, изглежда, че искате VBA. Сега не е ясно дали искате да копирате Interior.Pattern, Interior.PatternTintAndShade, или може би нещо друго.

Кодът, от който се нуждаете, е нещо като

Dim wssrc as Worksheet, wstrg as Worksheet
Dim rngsrc as Range, clsrc as Range, cltrg as Range
Set rngsrc = <what you want>
For Each clsrc in rngsrc
Set cltrg = wstrg.Range(clsrc.Address)
cltrg.Interior.PatternTintAndShade = clsrc.Interior.PatternTintAndShade
Next clsrc

(PS: В момента нямам система с Excel, така че този код може да се нуждае от малко корекции).

Друг вариант, който вероятно работи за вас, е първо копие и след това да го използвате Range.PasteSpecial метод, с първия аргумент xlPasteFormats, Това е методът VBA за редактиране -> Специално поставяне (виж коментара на Jeeped).