/ / Image & CSS не показва Middleman + Github Страници - github, посредник

Image & CSS не показва Middleman + Github Страници - github, посредник

Аз съм нов за уеб разработка и се опитвам да получа моя уеб сайт на живо на страниците на Github. Използвам скъпоценния камък на посредник. Когато отида на моя сайт: http://rachaelsalter.github.io/rsblog/ CSS и фоновото изображение не се зареждат. Надявайки се някой да ви помогне. Благодаря.

https://github.com/rachaelsalter/rsblog

Отговори:

0 за отговор № 1

Тъй като вашият внедрен сайт не се обслужва в основата на вашия поддомейн github (rachaelsalter.github.io), трябва да инструктирате посредника да направи активни връзки, свързани с /rsblog за вашите развиващи се графици.

configure :build do
set :http_prefix, "/rsblog"
end