/ / Google Анализ за получаване на подробности за служителите - google-analytics

Google Анализ за получаване на подробности за служителите - google-analytics

Опитвам се да създам показатели за използване на моята фирма за проследяване на потребителите, които имат достъп до определени страници. Детайлите, които търся, включват:

  1. Име на служителя
  2. Имейл на служител
  3. отдел
  4. Държава
  5. Достъп до страницата
  6. Брой показвания на страница

Бях казал, че Google Анализ може да ви помогне да събирате информация за потребителите, които имат достъп до уеб страниците. Възможно ли е Google Analytics да получи горната информация?

Моля, консултирайте се.

Благодаря!

Отговори:

0 за отговор № 1

Според Google, не трябва да предавате информация за идентифициране на лични данни (PII), като например име и имейл до Google Анализ. https://support.google.com/analytics/answer/6366371?hl=en

Друга възможност е да генерирате персонализирани идентификационни номера на потребители на базата на имейл адреса и да извършите анализа си. Тази връзка обяснява още: https://reflectivedata.com/everything-need-know-google-analytics-user-id/


0 за отговор № 2

Размерът, който искате, е ga:keyword

Можете да получите пълен списък на величините и показателите на GA в https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/dimsmets