/ / Как да добавя обща лента за търсене на Google в HTML страница в разширение Google Chrome? - разширение google-chrome

Как да добавя обща лента за търсене в Google в HTML страница в разширение за Google Chrome? - google-chrome-extension

Направих разширение Google Chrome в нов раздел иВ момента пиша HTML кода. Трябва обаче да добавя лента за търсене с Google в кода. Как да направя това, без да използвам Google Персонализирано търсене, а само общо търсене?

Отговори:

0 за отговор № 1

Можете да създадете своя собствена форма или маркер за въвеждане и да имате някакъв JavaScript, който пренасочва потребителя към страницата на Google с заявката за търсене

<form id=search action="https://www.google.com/search" method="get">
<input type="search" name="q" />
<input type="submit"/>
</form>

Горепосоченият html код ще вземе маркера за въвеждане с q, както е името му, и направете следното "https://www.google.com/search" + "?q=query"дори кодът на новия раздел за chrome има същия код.