/ / Heap Size срещу HADOOP_NAMENODE_OPTS на адрес Namode - hadoop, hdfs

Размерът на купчината срещу HADOOP_NAMENODE_OPTS на адрес namenode - hadoop, hdfs

Използвам hadoop apache 2.7.1 в HA клъстер.
Трябваше да актуализирам паметта на купчината и за двата имена, така че актуализирах свойството HADOOP_NAMENODE_OPTS в hadoop-env.sh е 8 gb

export HADOOP_NAMENODE_OPTS="-Xmx8192m $HADOOP_NAMENODE_OPTS"

така че размерът на купчината в моите имена вече е 8 GB

но осъзнах параметъра HADOOP_HEAPSIZE в hadoop-env.sh

и не й дадох никаква стойност

настройва HADOOP_NAMENODE_OPTS на 8 GB достатъчно или трябва да зададем HADOOP_HEAPSIZE на 8 GB?

Искам да кажа, дали стойността HADOOP_NAMENODE_OPTS отменя стойността HADOOP_HEAPSIZE или трябва да бъде конфигуриран и всеки да има своята конкретна работа?

Отговори:

1 за отговор № 1

стойността HADOOP_NAMENODE_OPTS отменя стойността HADOOP_HEAPSIZE

Да, така е. https://www.cloudera.com/documentation/enterprise/latest/topics/admin_nn_memory_config.html