/ / htaccess - премахване на "index.php" от URL и пренасочване - .htaccess, redirect

htaccess - премахване на "index.php" от URL и пренасочване - .htaccess, пренасочване

На моя уебсайт използвах URL адреси като

http://me.example.com/index.php?p=home

Тогава реших да използвам

http://me.example.com/?p=home

Всичко работи автоматично без никакви ".htaccess "file. Но адресите, които съдържат" index.php "също все още работят. Някои сайтове имат връзки към моя сайт в" стар "формат. URL, когато използват "стар" формат. Всичко, което искам да направя, е да премахна "index.php" от URL адреса и да променя този URL адрес в браузъра на посетителя.

Отговори:

5 за отговор № 1

Ето кода, който ще бъде в .htaccess под DOCUMENT_ROOT:

Options +FollowSymLinks -MultiViews
# Turn mod_rewrite on
RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteRule ^index.php/?$ / [L,R=301,NC]