/ / WSGIPassAuthorization On директива в .htaccess - .htaccess, mod-wsgi, wsgi, django-wsgi

WSGIPassAuthorization На директивата в .htaccess - .htaccess, mod-wsgi, wsgi, django-wsgi

Аз съм се въпрос с набор WSGIPassAuthorization на директива в. Htaccess.

всеки може да предложи как да добавите тази променлива към .htaccess?

Благодаря на всички толкова много.

Отговори:

0 за отговор № 1

Вие всъщност не казвате каква конкретна грешка получавате, когато опитате.

Вашият Apache дори е конфигуриран да разрешава използването на .htaccess файлове?

Дали вашият Apache дори е конфигуриран да позволява на FileInfo да замени в .htaccess файлове?

AllowOverride FileInfo

И двете ще са необходими, за да работи WSGIPassAuthorization в .htaccess файл.

Така че, моля, кажете ни каква грешка получавате в браузъра и в журналите за грешки в Apache.

Посочете дали сте предприели стъпките по-горе.