/ / HTML5 видеоклипове, които не се зареждат в приложения - html5, видео, heroku, asset-pipeline, посредник

HTML5 видеоклипове, които не се зареждат в приложението App - html5, видео, heroku, asset-pipeline, посредник

Понастоящем правя статичен сайт, който правиизползване на .mp4 видео. Използвам Middleman и хостинг с Heroku (безплатен план). На моя локален сървър всичко работи чудесно, но в разгърнатата версия на Heroku видеото се появява като черна кутия. В Safari и Firefox изобщо няма контейнер. Всичките ми други активи изглежда се зареждат добре (включително 4.2mb аудио файл). Видеото е 5,9 мб. В инспектора на Chrome видеоклипът има статус на частично съдържание. Имаш ли представа какво става тук? Благодаря ви предварително!!

<video class="vid-home" src="/videos/home.mp4" autoplay loop muted></video>

Отговори:

0 за отговор № 1

Добре, така изглежда, статичните ми активи вероятно са твърде големи. Оставям активите си да се обслужват с Amazon S3 и работят като мечта!