/ / Как да промените езика на приложението без рестартиране / затваряне на приложението? iphone, локализация

Как да промените езика на приложението без рестартиране / затваряне на приложението? iphone, локализация

Въведох езикова промяна след рестартиране на приложението си, но въпросът ми е да мога да променя езика на приложението си, без да го рестартирам / затварям?

Имате ли представа как да постигнете това?

Отговори:

1 за отговор № 1

Можете да постигнете това, като използвате базатафункционалности на iOS, т.е. локализация. Това, което можете да направите, е да локализирате приложението си на различни езици и да оставите самият iOS да избере правилния език, който да се показва при стартиране на приложението.

По този начин, ако потребител използва iDevice на английски,той ще вижда приложението ви на английски (ако го поддържате като локализиран език), ако той използва iDevice на френски, той ще види приложението ви на френски език (отново ако е поддържано).

Официалната страница на Apple за Интернационализация и локализация (наричани още i18n и l10n), може да бъде от голяма полза.