/ / Processing отвори виртуален сериен порт - java, linux, сериен порт, виртуална обработка

Обработката отваря виртуален сериен порт - java, linux, сериен порт, виртуална обработка

Аз използвам обработване lib и искам да създам виртуален сериен порт с него, и с четене oter, има много примери за четене серийни портове, но не намерих как да се отвори сериен порт, как мога да направя това.

Отговори:

1 за отговор № 1

От връзката, която цитирахте, http://www.processing.org/reference/libraries/serial/Serial.html:

// Example by Tom Igoe

import processing.serial.*;

// The serial port:
Serial myPort;

// List all the available serial ports:
println(Serial.list());

// Open the port you are using at the rate you want:
myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);

// Send a capital A out the serial port:
myPort.write(65);