/ / Въпрос относно Zxing за Android - java, android, qr-code, zxing

Въпрос относно Zxing за Android - java, android, qr-code, zxing

работа с Zxing в J2ME имах:

MonochromeBitmapSource source = new LCDUIImageMonochromeBitmapSource(bitmapFile);

Аз нямам никакви проблеми да работя с него Zxing в Android, освен в този случай, аз не знам как да създадете MonochromeBitmapSource, тъй като няма LCDUI .... клас.

Някакъв намек?

Благодаря!

Отговори:

0 за отговор № 1

намирам PlanarYUVLuminanceSource в android/ модул. Това е насреща за Android.