/ / импортирането не може да бъде разрешено за проекта за jxava - java, eclipse, zxing

Импортирането не може да бъде разрешено за jXa проекта на ZXing - java, eclipse, zxing

Опитвам се да използвам ZXing с затъмнение

Опитах да вкарвам буркани, които намерих тук

ZXingImport

Затъмнението все още не може да намери този внос

import com.google.zxing.common.BitMatrix;
import com.google.zxing.common.HybridBinarizer;
import com.google.zxing.qrcode.QRCodeReader;
import com.google.zxing.qrcode.QRCodeWriter;

Което е странно, защото import com.google.zxing.*; работи добре

Може би те вече не са част от JAR?

Какво съм пропуснал?

Отговори:

1 за отговор № 1

защото вашият lib е празен, бял пакет означава никакъв файл клас.


0 за отговор № 2

Мисля, че имам грешката jar досие

Сега използвам zxing_core.jar

Не сте сигурни какво би трябвало да са тези други ...