/ / Интегриране на Java swing с libgdx - java, libgdx

Интегриране на Java swing с libgdx - java, libgdx

Iam прави редактор на нива за libgdx.but Искам да използвам java swing бутони. как мога да сложа дисплея libgdx в JFrame

Отговори:

0 за отговор № 1

LibGDX наистина не е предназначено да работи с люлкакомпоненти, но LibGDX предоставя свои собствени клавишни бутони като ImageButton или TextButton, които можете да използвате за същата цел. Това отнема малко повече работа, за да ги настроите, защото трябва да предоставите фоновото изображение и шрифта, които бутонът използва.

Вижте тук приетия отговор за това как да настроите бутоните за текст:

Как да създадете бутон в Libgdx?