/ / не може да се намери декларация за елемент 'tx: задвижване на анотации' - java, xml, spring, xsd, spring-transactions

не може да се намери декларация за елемент 'tx: анотация-задвижвани' - java, xml, spring, xsd, spring-transactions

Използвам пролетта 4.1.1 за моя проект, получавам следното изключение. По-долу са дефинициите, които използвам, нуждаят се от помощ!

xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-4.1.xsd"

Отговори:

1 за отговор № 1

Уверете се, че имате зависимостта spring-tx от вашия classpath. Ако използвате maven, добавете зависимостта

<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-tx</artifactId>
<version>4.1.1.RELEASE</version>
</dependency>

Ако вече имате зависимостта, проверете версията, тъй като тя може да не е 4.1.

Можете също да декларирате своето пространство на имената, като пропуснете версията, така че винаги да избира най-новото

xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd"

Посочете версията, ако наистина имате нужда от специфична за версията функция