/ / Maven Javadoc Plugin javadoc-bundle-опции - java, maven, javadoc

Maven Javadoc Plugin javadoc-пакет-опции - java, maven, javadoc

Дефинирам плъгина в моя pom.xml както следва:

<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
<version>2.10.3</version>
<configuration>
<doclet>BADoclet</doclet>
<docletPath>${basedir}</docletPath>
<additionalparam>-b4atarget B4AWrapper_${inAppVersion}.xml</additionalparam>
<failOnError>false</failOnError>
<outputDirectory>${basedir}</outputDirectory>
<detectOfflineLinks>false</detectOfflineLinks>
</configuration>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>javadoc</goal>
<goal>test-javadoc</goal>
</goals>
<phase>site</phase>
<configuration>
<!-- Specific configuration for the given reports ... -->
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>

При стартиране на javadoc: javadoc цел получавам следната грешка:

Командният ред беше: "C: Program FilesJavajdkjre..binjavadoc.exe" @options @packages

Обърнете се към генерираните файлове Javadoc в "C: workworkspaceB4AWrappertargetsiteapidocs" реж.

   at org.apache.maven.plugin.javadoc.AbstractJavadocMojo.executeJavadocCommandLine(AbstractJavadocMojo.java:5163)
at org.apache.maven.plugin.javadoc.AbstractJavadocMojo.executeReport(AbstractJavadocMojo.java:2075)
at org.apache.maven.plugin.javadoc.JavadocReport.generate(JavadocReport.java:130)
at org.apache.maven.plugin.javadoc.JavadocReport.execute(JavadocReport.java:318)
at org.apache.maven.plugin.DefaultBuildPluginManager.executeMojo(DefaultBuildPluginManager.java:133)
at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoExecutor.execute(MojoExecutor.java:208)
at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoExecutor.execute(MojoExecutor.java:153)
at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoExecutor.execute(MojoExecutor.java:145)
at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleModuleBuilder.buildProject(LifecycleModuleBuilder.java:108)
at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleModuleBuilder.buildProject(LifecycleModuleBuilder.java:76)
at org.apache.maven.lifecycle.internal.builder.singlethreaded.SingleThreadedBuilder.build(SingleThreadedBuilder.java:51)
at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleStarter.execute(LifecycleStarter.java:116)
at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:361)
at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:155)
at org.apache.maven.cli.MavenCli.execute(MavenCli.java:584)
at org.apache.maven.cli.MavenCli.doMain(MavenCli.java:213)
at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:157)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:289)
at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:229)
at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:415)
at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:356)

След изпълнението, виждам това

явадок-бедрен опции

директорията се създава под целевата директория

и също така, че файлът с опции (site / apidocs / options) съдържа следното:

-linkoffline "http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api"" C: / работа / работно пространство / B4AWrapper / target / javadoc-bundle-options "

Трябва по някакъв начин да премахна опциите C: / work / workspace / B4AWrapper / target / javadoc-bundle, за да направят всичко възможно.

Някакви идеи?

Отговори:

0 за отговор № 1

Намерено решение: Добавете следното към decleration на приставката:

<useStandardDocletOptions>false</useStandardDocletOptions>