/ / Колко дълго е най-дългия клас в Java изходен код? - java

Колко дълго е най-дългия клас в Java изходен код? - java

Просто любопитно е да знаете кой е най-дългият клас в Java изходен код (всяка версия над Java 6) и колко линии код е то?

Защо искам да знам, какъв е случаят с употребата?

  • Просто съм любопитен.

IMHO, знаейки, че това е и добър начин да се разбере как Java се придържа към SOLID принципи, т.е. Колко дълго е била най-дългата класа след всички тези усилия, за да я запази колкото е възможно по-малка.

Отговори:

9 за отговор № 1
jdk1.8.0/src> wc -l **/*.java | sort -n | tail -n 2

10159 java/awt/Component.java

Другият пример е ORBUtilSystemException който е дълъг 9063 линии, Character е 7231 линии, BigDecimal е 5224 линии. Те вероятно не трябва да се използват като примери за добър дизайн, но какво може да се случи в големи проекти с течение на времето.