/ / Няма достъп до хаоп с вграден прасе - java, hadoop, apache-pig

Няма достъп до хаоп с вграден прасе - java, hadoop, apache-pig

Използвам свинско апи 0.12.0 за да изпълни скриптове за латински свине на отдалечен сървър за хаоп. За да направя това, аз поставих същото core-site.xml в моя клас път (SRC / основни / ресурси).

Това core-site.xml е много проста:

<configuration>
<property>
<name>fs.defaultFS</name>
<value>hdfs://hadoopserver:9000</value>
</property>
</configuration>

Въпреки това, когато изпълнявам програмата си, се казва в дневника

INFO executionengine.HExecutionEngine: Connecting to hadoop file system at: file:///

Защо не се свързва с него hdfs://hadoopserver:9000 вместо ?

Отговори:

0 за отговор № 1

Този проблем се дължи на факта, че новият параметър fs.defaultFS не се поддържа в тази версия. Вследствие на това вашият core-site.xml трябва да има следното свойство:

<configuration>
<property>
<name>fs.default.name</name>
<value>hdfs://hadoopserver:9000</value>
</property>
</configuration>

Не е нужно да променяте тази стойност в сървъра си на хаоп обаче, точно във файла, четено от АПИ.