/ / Достъп на config.rb от Javascript в Middleman - javascript, ruby, посредник

Достъп на config.rb от Javascript в Middleman - javascript, ruby, посредник

Зададох следната конфигурация в config.rb

config[:remote_domain] = "localhost:3000"

до които мога да получа достъп без проблеми в моя възглед така:

<%= config[:remote_domain] %>

Защо не е възможно да имате достъп до конфигурационния обект в моя javascript файл? Когато се опитам да се обадя:

console.log( "<%= config[:remote_domain] %>" );

Получавам грешката:

throw Error("NameError: uninitialized constant ERB::Appn  on line 3 of /Users/.../source/javascripts/_access_request.js.erb)")

Отговори:

0 за отговор № 1

Опитвали ли сте се

console.log( "<%= j config[:remote_domain] %>" );

j ще избяга низ за javascript


0 за отговор № 2

Просто трябва да използвате разширението .js.erb вместо .js.

Докато тичате middleman build, независимо отвътре <%= %> ще бъдат оценени на съответните стойности, както е казано .html.erb