/ / Редовен израз, за ​​да съответства на модела на телефонен номер на САЩ в Java - javascript, regex, телефонен номер

Редовен израз, за ​​да съответства на модела на телефонен номер на САЩ в Java - javascript, regex, телефонен номер

Може ли някой да ми даде регекс за телефонен номер.

Форматът е:

Телефонният номер, използван за повиквания, трябва да съдържа само символите + , , * и 0-9.

Само водещият знак може да е a + Или *

Отговори:

2 за отговор № 1

Следващото регенериране ще направи:

^+?[0-9-]+*?$

Как работи:

  1. Началото на низа: ^
  2. Незадължителен + знак, избягал, защото "+" би могъл да бъде и оператор на регенерация: +?
  3. Най-малко един символ, който е или 0-9, или "-", е избягал, защото "-" може да бъде оператор на регенерация: [0-9-]+
  4. Опционален символ "*", избягал: *?
  5. Край на низа: `$ '

Имайте предвид, че това е само един прост пример, за да съответства на модела, както го определихте. По-подробна дискусия за обработката на американските телефонни номера с Regex може да се намери тук