/ / Редактиране и търсене на URL адрес с JS - javascript, search, google-chrome-extension

Редактирайте и търсете URL с JS - javascript, search, google-chrome-extension

Опитвам се да направя лесно разширение за Chrome, което получава низ от текстово поле и го добавя към URL адрес (т.е. "https://www.google.com/search?q=") и след това Google URL + въвеждане на низ. Как трябва да го направя?

трябва да кажа, че съм начинаещ, мислех за функция, която чете входа от текстовото поле и го добавя към URL адреса, нещо като: var google = "google.com/search?q=" + текстово поле

Отговори:

1 за отговор № 1

Може би нещо такова?

Получаване на съдържанието на текстовото поле (ако се приеме, че целевият вход има idbox на текстовото поле):

var query = document.getElementById ("textbox"). стойност

Пренасочване:

window.location.href = "https://www.google.com/search?q="+ заявка

Аз не съм съвсем сигурен за това, което сте точно като че ли.


0 за отговор № 2

Можете да използвате полето за всичко, за да получите това, от което се нуждаете. Написах подробно обяснение на това решение тук: http://greenido.wordpress.com/2013/03/28/chrome-extension-for-enterprise-internal-usage/

BTW, надявам се, че дадехте google.com търсене само като пример ... защото това е по подразбиране поведение :)