/ / get елемент, който е от клас със специфична href - jquery, href

получи елемент, който е от клас със специфична href - jquery, href

Това е кодът, който използвам, за да получа елемент със специфична стойност на href:

var myElement = $("a[href="http://www.stackoverflow.com"]");

Бих искал да получа само елементи, които са на класа заглавие. Опитах това, но не работи.

var myElement = $(".title, a[href="http://www.stackoverflow.com"]");

Имаш ли представа какво липсвам?

Отговори:

2 за отговор № 1

Отърви се от , и използвайте селектор като

var myElement = $("a.title[href="http://www.stackoverflow.com"]");

Демонстрация

Над селектор ще се избере всичко a маркери с class на .title с href които сте посочили.

Причината, поради която селекционният ви елемент е неуспешен, е, че когато използвате a , тя ще избере всичко a тагове с това href стойност и всички елементи с клас на .title което не е това, което търсите. Оттук пишем a.title който ще избере a само ако имат title клас.


1 за отговор № 2

Можете да направите това, за да получите всичко .заглавие с HREF = "http://www.stackoverflow.com"

var myElement = $("a[href="http://www.stackoverflow.com"].title");

Селектор на класове (".class") https://api.jquery.com/class-selector/