/ / e.pageX не работи правилно във всички разделителни способности - jquery, html5, css3

e.pageX не работи правилно във всички разделителни способности - jquery, html5, css3

Натиснете бутона, трябва да покажа съобщение втази позиция. Така че използвах e.pageX, за да определите позицията на щракване с мишката, тъй като може да има повече от две интервали. Тя работи добре в резолюция. Ако увелича разделителната способност, съобщението се показва далече от кликвания.

$("div.moveRemoveItems").on("click",".detailRowThree #itemRawHerb",function(e) {
e.preventDefault();
$("div#viewboxCR").css( "left", e.pageX+30 );
$("div#viewboxCR").show();
$("div#viewboxCR").css("z-index","999");
}

Отговори:

0 за отговор № 1

Трябва да зададете css собственост в този html модел:

<div class="parent">
<div class="child">
</div>
</div>

така че css собствеността трябва да бъде

.parent{
position: fixed;
width: 100%;
height: 100%
top: 0;
left: 0;
}

.child{
position: relative;
width: 200px;
margin: auto;
}

Така че трябва да работи. Въпреки това можете да използвате метода jquery .resize (), somthing like this:

$(window).on("resize", function() {
// your diffirent code here for calcaulating parametrs
});

Ако аз те разбирам добре.