/ / RoyalSlider: няма достъп до данни attribut - jquery, плъгини, плъзгач на кралски език

RoyalSlider: няма достъп до данни attribut - jquery, плъгини, плъзгач на кралски език

Използвам следната обвивка за моя RoyalSlider

<a class="rsContent white" href="#">
<img class="rsImg" src="/images/#" data-color="white" width="2560" height="1440">
</a>

Бих искал да проверя стойността на атрибута за данни за първия rsContent, така че използвам следния код

$(".rsContent").eq(0); ИЛИ $(".rsContent").first();

който работи добре досега, но когато се опитвам

$(".rsContent").eq(0).data("color"); ИЛИ $(".rsContent").eq(0).attr("class");

Jquery се завръща

undefined

Някакви идеи ?

Отговори:

0 за отговор № 1

Моля, проверете дневника ..

<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
</head>

<body>
<a class="rsContent white" href="#">
<img class="rsImg" src="/images/#" data-color="white" width="100" height="100">
</a>
<script>
console.log($(".rsContent").first().attr("class"));
</script>
</body>
</html>