/ / Как да предавате параметри с bind (jQuery -event handler)? - jquery, параметри, свързване

Как да предавате параметри с bind (jQuery -event handler)? - jquery, параметри, свързване

Имам тези две линии

 $(".closeimg_jq").mouseover({close:"closehover.png"},hoverimage);
$(".closeimg_jq").mouseout({close:"close.png"},outimage);

Как мога да използвам обвързване, за да заменя тези две линии? Искам да предам параметрите на следното:

 $(".closeimg_jq").bind({mouseover:hoverimage},{mouseout:outimage});

Първата работи добре, когато се обадя на параметъра e.data.close.

Отговори:

0 за отговор № 1

Ако кодът не използва динамично създадени обекти, например във вашия пример, просто създайте обекта в тялото на функцията.

$(".clouseimg_jq").hover(function(){
var obj = {close:"closehover.png"};
//...do something
},function(){
var obj = {close:"close.png"};
//..do something
});

0 за отговор № 2

Не е възможно с формата за обратна връзка на картата bind, но все пак можете да използвате верига на метода, за да обръснете няколко знака, когато правите няколко повиквания на един и същ обект; jQuery подкрепя верига на метода, когато е възможно:

$(".closeimg_jq")
.mouseover({close:"closehover.png"},hoverimage)
.mouseout({close:"close.png"},outimage)

Послепис Какво се опитвате да направите - не трябва да се прави в чист CSS background-image?