/ / получаване на атрибут от данни от линк в лист ul - jquery, html

получаване на атрибут от данни от линк в лист ul - jquery, html

Опитвам се да хвана атрибут за данни от връзка в списък, когато кликна върху него.

$(document).on("click", "ul.pagination li a", function(e)
{
e.preventDefault();
var page = $(this).attr("page");
var article_id = getUrlParameter("aid");
alert(page);
$(".comments").load("page", {"type":"reload", "article_id":article_id, "page":page}, function() {
$(".comments").scrollMinimal();
$(".comments").highlight();
});
});

Списъкът ще изглежда така:

<div class="fnone">
<ul class="pagination">
<li><a data-page="2" href="testpage=2#comments">2</a></li>

Моят проблем е, че "страницата" е винаги undefined, Не съм напълно сигурен къде ще се объркам тук.

Отговори:

1 за отговор № 1
  1. употреба .attr("data-page") тъй като това е името на атрибута

$(document).on("click", "ul.pagination li a", function(e){
e.preventDefault();
var page = $(this).attr("data-page");
alert(page)
});
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
A list would look like this:

<div class="fnone">
<ul class="pagination">
<li><a data-page="2" href="testpage=2#comments">2</a></li>
</ul>
</div>