/ / как да намерите и преименувате името на областта в mongodb 3.2 - json, mongodb, mongodb-query

как да намерите и преименувате името на областта в mongodb 3.2 - json, mongodb, mongodb-query

как мога да преименувам името на полето в MongoDB?

Искам да заменя всички имена на полета, които започват от $ до &.

Благодаря!

Отговори:

0 за отговор № 1

Видях някаква връзка и направих подходящо решение за проблема

Първо трябва да получите цялата си колона, можете да направите това с MapReduce:

mr = db.runCommand({
"mapreduce" : "my_collection",
"map" : function() {
for (var key in this) { emit(key, null); }
},
"reduce" : function(key, stuff) { return null; },
"out": "my_collection" + "_keys"
});

След това изпълнете разликата в получената колекция, за да намерите всички ключове:

columns = db[mr.result].distinct("_id")

И преименувайте всички съответстващи колони

columns.forEach(function(columnName) {
if (columnName.indexOf("$") == 0) {
var newColumnName = columnName.replace("$", "&");
rename_query = { "$rename": {} };
rename_query["$rename"][columnName] = newColumnName;
db.my_collection.updateMany({}, rename_query)
}
})

Референтната връзка е

MongoDB Получавайте имена на всички ключове в колекцията

MongoDB $ преименува променлива javascript за име на ключ